Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endülüs te dil ve nahiv çalışmaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
327
DOI :
Özet Türkçe :

Endülüs'te yapılan dil ve nahiv çalışmalarının tarihi seyrinin incelendiği bu makalede, ilim tahsili için doğuya seyahat eden Endülüslüler ile çeşitli nedenlerle Endülüs'e göç eden doğulu alimlerin dil ve nahiv ilimlerine yaptıkları katkılar incelenmektedir. Bu temel çerçevede, Endülüs nahvinin oluşum sürecinde Basra, Kûfe ve Bağdat dil ekollerinin oynadığı rol başta olmak üzere, bölgede şekillenen dil ve nahiv çalışmalarına zemin hazırlayan unsurlar, Endülüs nahiv ekolünün oluşum süreci, bu sürece katkı sağlayan meşhur dil ve nahiv alimleri, bu alimlerin vücuda getirdiği eserler ve bu eserlerin genel özellikleri gibi konular makalenin ana hatlarını oluşturacaktır.

Özet İngilizce :

In this study in which historical course of language and grammar works done in Andalus is investigated, contributions to the linguistics and grammar made by Andalusians traveled eastwards for science study and easterner scholars who migrated to Andalus for different reasons are dealt with. İn this basic frame issues such as the role of Basra, Kufe and Bagdad linguists in the formation course of Andalus grammar, elements that set ground to the language and grammar work taking shape in the region, the formation process of Andalus grammar, the famous linguists and grammarians who made contribution to that process, works written by those scholers and general characteristics of those works will form the main lines of this article.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :