Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

El-iksîr fî kavâidi t-tefsîr örneğinde tefsir usûlü yazımına bir katkı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
282
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Necmeddîn Tûfî'nin, el-İksîr fî Kavâidi't-Tefsîr adlı eserinin bazı açılardan kendine has özellikleri olduğu düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Eser her şeyden önce, sistematiği açısından alanındaki diğer eserlerden farklı özellikler taşımaktadır. İkinci olarak müellif Kur'ân'ı tefsir etme konusunda başvurulacak bir ilke sunma iddiasında bulunmakta ve bu iddiayı açıkça dillendirmektedir. Eserin üçüncü bir farklı özelliği, müellifin, ilimlerle ilgili kapsamlı olmasa da bir tasnife yer vermesidir. Dördüncü özelliği, Kur'ân ilimleriyle ilgili bir sınırlandırmaya giderek bu kavramdan neyi kastettiğini açıkça belirtmesidir. Ve son olarak, Tûfî'nin, Kur'ân âyetlerinin ilmî verilerle tefsir edilmesi konusuna, genellemeci olmaktan ziyade, analitik bir bakış açısıyla yaklaşması eserini orijinal kılan diğer bir özelliktir. Sonuç olarak bu çalışmada, Tûfî'nin eserini farklı kılan bu özelliklerin günümüz tefsir çalışmalarına yansımaları olabileceği iddia edilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article argues that Najmaddīn Tūfī's al-Iksīr fī Qawā'id al-Tafsīr has some unique features. First of all, it differs in its systematic order from the other works in the field. Second, Tūfī clarifies that he has offered a rule for understanding the Qur'ān. Third, the author makes a classification, though not so comprehensive, of sciences and clarifies the position of the Qur'ānic Exegesis in it. Fourth, he defines and demarcates the term and field of Qur'ānic Sciences. And finally, the author takes an analytic and not a generalizing approach to the matter of the scientific interpretation of the Qur'ān. So, this article argues that these characteristic features of the al-Iksīr may impact the contemporary exegetical studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :