Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dine normatif ve popüler yaklaşım “bir dini yönelim ölçeği denemesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
274
DOI :
Özet Türkçe :

Dindarlık, toplumsal alanda, dini inanç ve uygulamalara yönelik düşünüş, duyuş ve davranış tarzı biçiminde tezahür etmektedir. Böylece, bireyin dini yönelimi de, çeşitli zihniyet kalıpları içerisinde operasyonelleştirilebilmektedir. Buradan hareketle, bireylerin gündelik yaşam dünyasını oluşturan ve şekillendiren dini tutum ve davranışlarında, dinsel zihniyet kalıplarının hangi tarz yorumlarının (normatif ve popüler) etkili olduğunun araştırılması ve analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, dini yönelim objesi olarak, normatif ve popüler tarzı dini tutumları ölçmek için geliştirilen 'Dini Yönelim Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Anılan çalışma yapılırken, öncelikle konunun teorik boyutu tartışılmış ve daha sonra da metodolojik yönü üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Religiosity appears in the forms of mentality, feeling and behaviors towards religious belief and practices in the social area. Thus, individual religious orientation has been made operational within the various forms. Therefore, it is very important to investigate and to analyze which version of the style of the religious mentality is affecting on the individual religious attitude and behaviors constituting and shaping everyday life. In this study, we have made validity and reliability analysis for the Religious Orientation Scale that is developed to measure normative and popular religious attitudes as an object of religious orientation. We have firstly focused on the theoretical and then methodological dimensions of this scale.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :