Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir islam ilimleri klasiği olarak eş- şehristânî nin el- milel ve n- nihal’i üzerine düşünceler

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

El-Milel ve'n-Nihal, XI-XII. Yüzyıl bilginlerinden Şehristânî'nin eseridir. Gerek kendi döneminde ve gerekse ondan sonraki dönemlerde ilmî çevrelerde geniş yankılar uyandırmıştır. Bu makâlede ama-cımız, söz konusu eserin, İslam dünyasında, Dinler ve Mezhepler Tarihi bakımından meşhur olduğu kadar, İslam toplumlarının tarihi seyri içinde gelişen olayları konu edinmesi ve açıklaması bakımın-dan öncelikle, İslam Tarihi olmak üzere, İslam dünyasında gelişen Kelam, İslâm Felsefesi, Din Sos-yolojisi vs. İslâm ilimleri için vazgeçilmez bir kaynak olması sebebiyle önemli bir İslam klasiği oldu-ğunu belirtmektir.

Özet İngilizce :

Al-Milal va-n Nihal is a work written by Sahristani who is a famous scholar of the 11th and 12th century. In this article we tried to point out that work is well-known in the respect of history of Islam as well as history of religion and history of sects among the Islamic world. In this work it is dealt with the events which occured during the historical process of Islamic world till that times above and also explained the causes all of them. So we tried to mention that work is indispensable source primarily for History of Islam and for other Islamic sciences such as Theology, Islamic Philosophy, Sociology of Religion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :