Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dilinde lahn ın ortaya çıkışı ve ilk görüntüleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
246
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, teknik anlamda İslâmi fetih hareketleri sonucu Araplarla Arap olmayan ulusların fethedilen bölgelerde birlikte yaşamaları sonucu, Arapçanın bu ulusların dilleriyle etkileşimi sonucu Arapçada meydana gelen dil bozukluklarını ifade etmek için kullanılan lahn olgusuna ışık tutmaya çalıştık. Lahn kelimesinin lugat ve ıstılah anlamlarını, ilk ne zaman ortaya çıktığını, tarihi sürecini, Arapçanın diğer dillerden ne boyutta etkilendiğini ve bu dilleri ne ölçüde etkilediğini, Kur'ân'ın bu etkileşim karşısında oynadığı rolü, Arap dilinde baş gösteren dil hatalarının çeşitlerini, Basra ve Kûfe dil ekollerine mensup dilcilerin lahn tehlikesi karşısında nasıl bir yol izlediklerini ve dilde doğru kullanımı hatalı kullanımdan ayırt etmek için, diğer bir deyişle kelimelere doğru veya yanlış hükmünü vermede ne gibi bir ölçütü esas alındıklarını, yöneticilerin ve alimlerin Arapçayı istila etmeye başlayan bu tehlike karşısında hangi tedbirleri aldıklarını örnek açıklamalarla ele aldık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper we have tried to examine the concept of Lahn that expressions the language changes occurring in Arabic by the reason of influence the foreign languages to Arabic. Because during the Islamic conquests Arap nations should have lived together with the other nations (people can be called non-Arab) in the same areas. We have dealt with the meaning of dictionary and terminology of Lahn, the first using of this word, it's historical process, the mutual influence rating the Arabic language with the other languages and the role of the Qur'an in this process, the types of the language mistakes in Arabic. We have brought to light consideration the methods on the contrary of Lahn danger and the criterions for giving judicial decisions to words of the linguists who were related to language school of Basra and Kufa. And we have also presented for the precautions which were applied by the administrators and scholars against to this danger that might have been conquered completely the Arabic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :