Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap dilinde lâ-siyye-mâ ve mîrzâzâde mehmed sâlim efendi nin âletu l-himâ fî kelimeti lâ-siyye-mâ isimli risâlesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
256
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Hicrî II. asırdan beri çeşitli tartışmalara konu olan lâ-siyye-mâ meselesi, Arap dilinde lâ-siyye-mâ ve Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi'nin Âletu'l-himâ fî kelimeti lâ-siyye-mâ isimli risâlesi şeklinde iki bölüm halinde ele alındı. Makâlenin birinci bölümünde terkîbin yapısı, anlamı, kullanımı gibi hususlar işlenirken, ikinci bölümde meseleyle ilgili tespit edebildiğimiz ilk müstakil çalışma özelliğini taşıyan Mîrzâzâde Mehmed Sâlim Efendi'nin söz konusu risâlesinin te'lîf sebebi ve tarihi, muhtevası ve müellifin metodu ele alınmaya çalışıldı. Ardından risâlenin tahkîkli metni sunuldu.

Özet İngilizce :

In this study, I will investigate the linguistic question lâ-siyye-mâ which has been made the subject of various debates since the second century of Islam. I will also examine Ālat al-himā fī kalimah lāsiyya- mā, a treatise on Arabic grammar by Mīrzāzādah Mehmed Sālim Efendī. This article consists of two sections. In the first, I will examine the structure of the Arabic phrase lā-siyya-mā, its meaning and usage, etc. In the second, I shall describe the content and method of the treatise as well as the reason and date of its composition. Next, I will provide a critically edited full text of the treatise.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :