Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xviii. yüzyıl osmanlı taşrasında statü-servet ilişkisi üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Malatya İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılında ortaya çıkan çeşitli mali, idari ve sosyal gelişmeler araştırmacıların her zaman dikkatini çekmiş ve üzerinde farklı açılardan değerlendirmeler yapmalarının önünü açmıştır. Osmanlı sosyal ve ekonomik hayatının yansıdığı önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen terekeler, bir taraftan Osmanlı toplumunun resmi kayıtlarında doğrudan yer almayan kişilerin servetleri ve mal varlıklarını ortaya koyarken diğer taraftan hem dönemin özellikleri hem de tereke sahiplerinin yaşadıkları bölgelerle ilgili çeşitli açılardan sosyal ve ekonomik yorumlar yapılmasına da olanak tanıyordu. Bu çalışma, Saruhan ve Diyarbekir'de mali ve idari görevler üstlenmiş iki kişinin elde ettikleri servetlerini -yayımlanmış- terekelerindeki verilerden hareketle ne yönde kullandıklarını gündelik hayat, tüketim alışkanlıkları ve yatırım araçları perspektifinden ele almaktadır.

Özet İngilizce :

The various financial, administrative and social developments emerged in the Ottoman Empire in XVIIIth century has always attracted the attention of researchers and led to evaluations with the different way on them. The estate records have considered as one of the important recources reflected the Ottoman social and economic structures. Therefore this resources on the one hand have showed the wealth and assets of persons not included in the official records of the Ottoman society, on the other hand have allowed for making social and economic reviews of various aspects related to both the characteristics of the period and the regions of estate owners. This work is discussed using what direction the wealth of two people undertaken financial and administrative tasks in Saruhan and Diyarbekir, with their estate's datas, in terms of their everyday life, consumption patterns and investments instruments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :