Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The origins of contemporary encounters between the west and turks

Yazar kurumları :
Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Kadir Has Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü2
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Göçebe kavimlerin barbar ve kötü ruhlardan neşet ettikleri yönündeki Greko-Romen varsayımı yıllar boyunca hemen hemen hiç değişmemiştir. O zamandan bu yana, pek çok tarihçi ve âlim bu fikri kabullenmiş ve Hunlar gibi göçebe kavimlerin vahşi ve medeniyetten uzak olduklarını iddia etmişlerdir. Bu toplumların da kendi yaşadıkları coğrafî ve siyasî şartlar içerisinde kendilerine özgü bir medeniyet, teknik ve sanat geliştirdikleri, yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. İlginç olan husus, Türkler hakkındaki önyargıların Antik Dönem'den bu yana, çok az değişmesidir. Hıristiyanlık sonrası dönemde bu önyargılar daha da güçlenmiş ve Hıristiyan âleminin dışında kalan Türkler'in Müslüman olmasından sonra ise adeta zirveye ulaşmıştır. Bu makalenin amacı, yüzyıllardır devam eden Türkler hakkındaki önyargıları tetkik ederek kaynaklarını ortaya koymak ve bunların yanlışlıklarını göstermektir.

Özet İngilizce :

The ancient Greco-Roman fantasy that pastoral nomadic tribes were barbarians and the descendents of evil spirits has changed little over the years. Since then, many scholars and historians have fallen for such stereotypes, arguing that nomadic tribes such as the Huns were excessively savage and wild. Unfortunately, they have not done much to correct those antique biases, even though supposedly more "advanced‟ societies committed atrocities against the early Christians, American Indians, Africans and European Jewry. On the other hand, the Turks, believing that the Huns are the ancestors of all Turkic tribes, think that the pastoral nomadic way of life required the utmost rigor and aptitude, and therefore deserves as much respect as agrarian societies. Although contemporary conflicts between the West (consisting of Europe and North America) and Turks seem to have diverse sources, their roots may go as deep as Antiquity. The negative outcome of cultural encounters in our age may indeed be closely related with misconceptions of pastoral nomadic ways of life, barbarism and finally Islamic culture.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :