Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti tarafından kırım ile ilgili rusya’ya verilen resmi belge “sened” (1784)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Kırım, Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Andlaşmasının 3. Maddesine göre Osmanlı devletinden ayrılmıştır. Bu tarihten sonra Rusya, Kırım‟ı önce işgal ve daha sonra da ilhak etmek için gayret göstermiştir. Bu makalede, 1783 yılında işgal ve ilhak edilen Kırım ile ilgili Rusya‟nın Osmanlı devletinden talep ettiği “Kırım‟ın senedi” olarak telaffuz edilen resmi belgenin veriliş tarzı ve süreci incelenecektir. incelenecektir. Makale sonunda Osmanlı devletinin Rusya‟ya verdiği bu resmi belgenin tam metni yer almaktadır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Crimea seceded from Ottoman State due to the 3rd Article of Treaty of Küçük Kaynarca (Kuchuk Kainarji) signed between Russia and Ottoman State. From this date forward, Russia firstly tried to occupy Crimea and then annex it. In this article, the way and process of giving the official document, which was called “Receipt of Crimea” that Russia demanded from The Ottoman State pertaining to Crimea where was occupied and annexed in 1783, will be examined. At the end of the article, full text of this official document given to Russia by The Ottoman State will be presented

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :