Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı arşiv vesikalarına göre hıristiyan cemaatlerin kamame kilisesi ile ilgili tartışmaları

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi1, Tunceli Üniversitesi İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü2
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Kudüs'te bulunan Kamame Kilisesi, Doğu Roma İmparatoru Büyük Constantinus'un annesi Helena tarafından İsa'nın kabri olduğu iddia edilen yer üzerinde inşa edilmiştir. Hıristiyanların hac mahalli olan bu kilise, bütün Hıristiyan cemaatleri tarafından kutsal kabul edilmektedir. Kilisenin hâkimiyeti Katolikler, Ortodokslar, Ermeniler, Süryaniler, Habeşliler ve Kıptiler arasında paylaştırılmıştır. Kilisenin korunması, yönetilmesi ve tamiratı, her cemaat için çok şerefli ve kutsal bir iş kabul edildiğinden, bu hususlarda tartışmalar meydana gelmiş ve bu tartışmalar da zamanla kilise üzerinde hâkimiyet mücadelesine dönüşmüştür. Cemaatler arasındaki tartışmalar Kudüs'ün fethinden itibaren Osmanlı yönetimi için önemli bir mesele olmuştur. Osmanlı Devleti ilk zamanlarda cemaatlerin haklı isteklerini yerine getirerek problemleri çözmeye çalışmışsa da sonradan kilise ile ilgili meseleler kendine ait bir problem olmaktan çıkarak gittikçe kötüleşen bir dava mahiyetini almıştır. Bu makalede, Kamame Kilisesi'nin hâkimiyeti üzerinde Hıristiyan cemaatleri arasındaki tartışmalar ve bu tartışmalarda Osmanlı Devleti'nin tavrı ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

The Kamame Church in Jerusalem has been constructed by Helena, mother of Eastern Roman Emperor Big Constantinus, in the place where the grave of Christ is believed to exist. This church that is a pilgrimage local for Christians is a holy temple accepted by Christian communities. The domination of the church is shared among Catholic, Orthodox, Armenians, Syriac, Ethiopians and Copts. The guarding of the church, its administration and reparation is accepted as an honor fort the communities. After a while this matter turned in to a struggle of domination upon the Kamame Church among communities. Disputes among different communities became an important matter fort he Otoman administration after the conquer of Jeruselem. Although the Otoman administration tried hard to fulfill the right requests of the communities without being deciphered, the matter began to become worse and worse day by day. İn this article disputes among Christian communities upon the Kamame Church and talked the attitude of Otoman Empire in this discussion.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :