Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kosova vilayeti dahilinde gerçekleşen göçler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Tanzimat döneminde Rumeli’de kurulan vilayetlerden birisi de Kosova’dır. 1878- 1912 yılları arasında siyasi, sosyal ve iktisadi gelismeler sonucu vilayet dahilinde iç göç, dıstan içe göç ve içten dısa göç hareketleri yasanmıstır. Kosova’ya gelen muhacirlerin kahir ekseriyetini Sırbistan sahasından gelenler olusturmaktaydı. Đkinci sırayı ise Bosnaklar isgal etmekteydi. Vilayet dahilindeki muhacirlere imkanlar ölçüsünde yardım edilmistir. Aynı dönemde vilayet dahilindeki Sırp ve Bulgarlar ise Sırbistan ve Bulgaristan’a firar yöntemiyle göç edeceklerdir. Avrupa’nın herhangi bir müdahalesinden çekinen Babıali gayrimüslim göçünü önlemeye çalısmıstır. Balkan savaslarını müteakip Kosova vilayeti toprakları Sırbistan’ın kontrolüne geçer. Sırp idaresinin izlediği nüfus politikası sonucu Kosova dahilindeki Müslümanlardan bir kısmı göç kararı alırken Sırbistan topraklarından Kosova’ya yönelik Sırp göçü de gerçeklesir.

Özet İngilizce :

One of the counties established in Rumelia during administrative reforms period is Kosovo. As a result of political,social and economical developments in 1878-1912, the movements of internal migration, migration from external to internal, migration from internal to external occured in the county. The overwhelming majority of emigrants coming to Kosovo were the ones coming from Serbia. Bosnians followed them. Aid had been done to the emigrants in the county as much as possible. In the same period, Serbians and Bulgarians in the county will emigrate to Serbia and Bulgaria by escaping. The Sublime Port abstaining from European intervention tried to prevent nonmuslim emigration. After the Balkan Wars Serbia governs Kosovo county. As a result of population policy followed by Serbia, while some of the Muslims in Kosovo were deciding to emigrate, Serbian emigration to Kosovo from Serbia occured.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :