Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıbrıs’ta vakıf yönetimi ve denetimi sorunu

Yazar kurumları :
Abant İzeet Baysal Üniversitesi1, Akdeniz Üniversitesi2
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devletinde Vakıf geleneği önemli yer teşkil etmektedir. Osmanlı'da devlet, vatandaşın canını, malını korumak, asayişi sağlamak, sınırları muhafaza etmek, devlet düzenini ne bahasına olursa olsun her şeyden üstün tutmak, bu düzeni ilgilendiren her türlü yüksek menfaati sağlamakla mükelleftir. Buna karşın bayındırlık eseri yaptırmakla, vatandaşı okutmakla, onun ibadetine yarayan yapılar inşa etmekle ve bu gibi şeylerle mükellef değildi. Vakıfların, uluslararası hukuk tarafından kabul görmesi, bugün için bu önemini daha da arttırmaktadır. Malum olduğu üzere araştırma konumuz olan Kıbrıs adasında 1878 tarihinde başlayan İngiliz koloni hâkimiyeti pek çok soruna yol açmıştır. O günlerde acil olarak değiştirilmesi gereken ve bizim bugün önemle üzerinde durmamız gereken vakıf konusu önemle irdelenmelidir. Özellikle her iki toplum arasında devam eden ve mahkemelere intikal eden davalarda, vakıf kayıtları, Türk tarafının tezini kuvvetlendirecek hüviyettedir. Bu makale, Kıbrıs'ta vakıf sorununu ifade etmek maksadıyla hazırlanılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs'ta, özellikle binin üzerinde vakıf olduğu gerçeği ortadayken, bu konudaki çalışmaları önemi anlamak hiç de zor olmasa gerektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Within the Ottoman Empire, the tradition of Foundation used to constitute a major position. The Empire was obliged to protect the citizens lives and properties, keep the peace, take care of the borders prefer the order of the state to everything at all costs and to provide the great profits about the order. On the other hand, it was not obliged to do public works such as educating the citizens, constructing sanctuaries, and so. The fact that foundations are accepted by the International Law increases their importance for today. As we know, the British Colonial Hegemony caused several problems in the island of Cyprus, which is our research subject. The subject of foundations which had to be changed urgently then and on which we should dwell must be scrutinized carefully. Particularly, the records of foundations have got the features which strengthen the Turkish thesis at the ongoing and new opened lawsuits in the courts. This article has been prepared to state the foundation question in Cyprus. While the fact that especially there were more than a thousand foundations is evident, it is not difficult to understand the importance of the studies on this subject.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :