Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Famille et généalogie à médéa et à miliana à l’époque ottomane etude d’après les archives ottomanes de l’algérie

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Université de Mascara, Algérie Départ. des Sciences Humaines1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

The documents of Al-Mahâkim Shar'iyah (Legal courts) of all categories, including the endowments documents, contain important information on the two cities of Médea and Miliana society, (Two Algerian cities located within a hundred kilometers southwest of Algiers), about the family structure, and the family Kinships and alliance, and other social connections, within each one of the two cities, and between them. These documents provide rich data on:

 on the true ages  the nobilities and the reputations of some families  the statistics and characteristics of these families  the debts of wives towards their husbands  the remarriage of widowed  the phenomenon of delayed procreation among fathers  the various phenomena of solidarity and reconciliation, and social integration.

The behavior of the individuals and their entourage in the city, and in the countryside, is one of the social cultural and economic phenomena, through which we could detect other phenomena of the society structure, especially when we try to explore the history of the two cities at an earlier period, keeping in mind that historical bibliographies about this period provides only limited information, that cannot highlights us about the characteristics of the two cities of Médéa and Miliana.

Özet İngilizce :

Bütün kategorilerdeki Şeriye Mahkemeleri belgeleri, vakıf belgeleri de dâhil, Médéa ve Miliana (Cezayir’in güneybatısına 100 km mesafede olan iki şehir) isimli iki şehrin halkı, aile yapısı, aile akrabalığı ve ittifakları ile diğer toplumsal ilişkiler hakkında önemli bilgiler ihtiva eder. Bu belgeler şu konularda zengin malzeme sağlar:

 Gerçek yaşlar  Soylular ve bazı ailelerin ünü  Bu ailelerin istatistiki ve karakteri  Hanımların kocalarına borçları  Dulların yeniden evlenmeleri  Babalar arasında gecikmiş evlat sahibi olma  Dayanışma, uzlaşma ve toplumsal bütünleşme konularında çeşitli durumlar

Şehirdeki ve kırsal alandaki bireylerin ve toplumun davranışı Toplumsal, kültürel ve iktisadi durumlardan biridir. Bununla biz toplum yapısının diğer durumlarını, özellikle en erken tarihlerden itibaren iki şehrin tarihini keşfetmede belirleriz. Akılda tutulmalıdır ki, bu dönemle ilgili tarihsel kaynaklar bize sınırlı veri sunar ve bu durum Médéa ve Miliana şehirlerinin karakteri hakkında tam olarak da aydınlatmaz.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :