Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dersaadet ticaret odası ve uluslararası sergiler

Yazar kurumları :
Gümüshane Üniversitesi Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Đlk ulusal nitelikli sanayi sergisi 1789’da Fransa’da düzenlendi. 1849’a kadar bu ülkede 12 ulusal sergi açıldı. Avrupa’da XIX. yüzyıl boyunca açılan sanayi sergileri milyonlarca insan tarafından ziyaret edildi. Osmanlı Devleti’nde ise çesitli ürünlerin pazarlandığı ve eğlence niteliği de olan geleneksel panayırlar eskiden beri kurulmaktaydı. Ancak 1851’e kadar Osmanlıların uluslararası sergiler hakkında genel bir fikri yoktu. Osmanlı Devleti, 1851’den itibaren beynelmilel sergilere katılmaya basladı. 1851 Londra Sergisi, Osmanlı Devleti’nin katıldığı ilk uluslararası sergidir. 1863 yılında Osmanlı Devleti, Sultanahmet meydanında ulusal bir sergi düzenledi. “Sergi-i Umumi-i Osmani” adındaki bu sergi 27 Subat 1863’de Sultan Abdülaziz tarafından açıldı. Osmanlı Devleti bu sergilerden sonra, Fransız Devrimi’nin 100.yılına rastlayan 1889 Paris Sergisi’ne katılmak için de Haziran 1888’de resmen müracaat etti. Paris Sergisi, Ticaret Odası’nın, Osmanlı sanayici ve tüccarının katılmaları yolunda doğrudan destek verdiği ilk uluslararası sergiydi. 1893’deki Sikago (Chicago) sergisi ise Ticaret Odası açısından büyük bir basarı oldu. Sikago sergisi için Đstanbul’da olusturulan komisyonun baskanlığına Ticaret Odası Baskanı Azaryan Efendi getirildi. Ticaret Odası’nın desteklediği son beynelmilel sergi 1900’deki Paris Sergisi’dir.

Özet İngilizce :

The first national qualified industrial exhibition was arranged in France in 1789. 12 national exhibitons were opened in this country until 1849. The industrial exhibitions opened during the XIX. century in Europe were visited by the millions of people. The traditional fairs in which various products were sold and people could have fun were arranged in the Ottoman Empire for a long time. But the Ottomans hadn’t had an idea on the international exhibitions until 1851. The Ottoman Empire started to join the international exhibitons after 1851. The 1851 London Exhibiton is the first international exhibition which the Otoman Empire joined. The Ottoman Empire arranged a national exhibition in the Sultanahmet Square in 1863. This exhibition named “Sergi-i Umumi-i Osmani” was opened by Sultan Abdülaziz in 27 February 1863. After these exhibitions, The Ottoman Empire officially applied in 1888 June to take part in the 1889 Paris Exhibition which occured at the same time as The French Revolution’s 100. year. The Paris Exhibition was the first international exhibition which was directly supported by Chamber of Commerce for joining of the Ottoman’s manufacturers and tradesmen. The 1893 Chicago Exhibiton was a big success for the Chamber of Commerce. The Head of the Chamber of Commerce Azaryan Efendi was assigned to the head of the commission which was formed in Đstanbul for the Chicago Exhibition. The last international exhibition which was supported by Chamber of Commerce was the Paris Exhibition in 1900.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :