Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demeter kültünde mezopotamyalı ve anadolulu unsurlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Eskiçağ toplumları arasında ulaşım ve iletişimin artmasıyla birlikte kültür ve dini inanç alanlarında önemli etkileşimler olmuştur. Bu etkileşimler bazen direkt, bazen ise komşu toplumların vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Eski Doğu ile Batı toplumları arasında meydana gelen bu türdeki etkileşimler hep aynı yolu izlemiştir. Mezopotamya inanç sistemi ve mitosları Anadolu toplumlarına, oradan da Ege Adaları ve Yunan coğrafyasına sirayet etmiştir. Eski Doğu ve Batı toplumlarının mitolojilerine bakıldığında oldukça benzer ve ortak yönlere rastlamak mümkündür. Çalışmamıza konu olan Demeter kültü de bu etkileşime örnek teşkil etmektedir ve Eski Doğu inanç sistemi ile mitolojisinin Yunan toplumuna ne derecede etki yaptığı tezini desteklemektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There were significant interactions between Ancient Civilizations in terms of culture and religious beliefs as a result of the development in transportation and communication. These interactions took place directly while they sometimes occurred through neighboring communities. Interactions of these kinds which took place between the Old Eastern and Western Communities also followed the same way. The belief system and myths of the Mesopotamia spread to the Anatolian societies and to the Aegean islands and the Greek geography from these societies. Having a look at the mythologies of the Old Eastern and Western Communities, it is highly possible to encounter quite similar and common qualities. The cult of Demeter which has been discussed in our study is also an example for this kind of interaction. It also supports the theory of to what extent the belief system and mythology of the Old Eastern Communities affected the Greek.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :