Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Armenians in the bureaucracy of ottoman provinces during the “crisis” period: the nubar pasha (1824-1899) instance in egypt

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Güzel Saanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

The carier of Nubar Pasha and some members of his family in the bureaucracy of Egypt is important in three ways: Firstly, the Armenians had many rights and freedoms in the borders of the Ottoman Empire as one of the nations composing the state. These rights must not only be seen as written texts. As other subjects composing the state, these rights have been used by the Armenians without preventions. Secondly, not only in the central organization of the Ottoman Empire but also in the Provinces bounded to the central authority like Egypt they reached important positions. Thirdly, although Nubar Pasha was not born in the Ottoman territory and immigrated from Karabakh, without facing any prejudices and limitations he reached many important positions in the hierarchy of the State. The basic aim of this article is to see the roles and contributions of the Armenians who are one of the nations that constitute the state to the new policies in Egypt during their modernity efforts. We will also mention the fields they worked, the charity institutions like waqfs and schools the Armenians founded who settled to Egypt with the incitements of Muhammad Ali Pasha. The other goal of this study is to evaluate the problem of the non-Muslim citizens lived in the environment of political crisis of the Ottomans that is called dispersion of loyalty by the case of Nubar Pasha.

Özet İngilizce :

Nubar Paşa ve ailesinin fertlerinden bazılarının Mısır‟da görev alması, üç açıdan önemlidir: İlk olarak Ermeniler, Osmanlı Devleti‟ni oluşturan unsurlardan biri olarak ülke sınırları içinde bir takım özgürlüklere ve haklara sahiptirler. Bu haklar sadece yazılı metinler olmayıp diğer unsurlar gibi Ermeniler tarafından da fiilen kullanılmıştır. İkincisi, Ermeniler, sadece merkez teşkilatında değil, Mısır gibi eyaletlerde de yüksek makamlara gelmiştir. Üçüncüsü, Karabağ‟dan göç ederek Osmanlı tabiiyetine sonradan giren Nubar Paşa, önyargı ve engelleme ile karşılaşmaksızın bürokraside yükselme şansı elde etmiştir. Bu makalenin başta gelen amacı, Mısır‟ın modernleşme çabaları sırasında, Ermenilerin yeni politikalara katkıları ve rollerini irdelemektir. Bir diğer amaç da Osmanlı Devleti‟nin yaşadığı siyasi buhran ortamında, gayri-müslim tebaaya mensup bir kişinin “dispersion of loyalty” yani muhtelif sadakatleri şahsında bir araya getirebilme kabiliyetini, Nubar Paşa örneğinde değerlendirmektir

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :