Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Agâh aksel’in diplomatik kariyeri ve belgrad dönemine dair değerlendirmeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, öncelikle, iki dünya savaşı arası dönemde ve ikinci büyük savaş sonrasında Balkan yarımadasındaki geçiş sürecine tanıklığı ve ilgisi ekseninde, Ortadoğu ve Balkan başkentlerinde diplomatik görevler ifa eden Agâh Aksel’in diplomatik kariyerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Agâh Aksel’in diplomatik kariyerine, özelde Belgrat’taki büyükelçilik görevi dönemine değinilmiştir. Emekli büyükelçi Aksel’in, Belgrad’taki görev dönemi, Balkanlardaki güvenlik politikaları ekseninde temayüz eden Balkan Paktı ve İttifakı’nın inşası dönemine denk gelmiştir. Aksel’in görev dönemi, 1955 yılında emekli edilmesiyle son bulmuştur. Bu şekliyle çalışmada, Agâh Aksel’in bölgeye yönelik ilgisine dair ayrıntıların üzerinde durularak, Belgrad misyonu döneminin, diplomatik kariyerindeki yerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

On the axis of his eyewitnessing and interest, the transitional process in the Balkanian Peninsula during the interwar period and after the Second World War priorily, it’s aimed in this article the evaluation of Agâh Aksel’s career, who had committed the diplomatic missions in Middle Eastern and Balkanian capitals. Leading that way, it’s also dealt hereby the diplomatic career of Agâh Aksel and his period of Ambassadorship in Belgrade in special. Aksel’s Belgrade period had matched with the construction period of the Balkanian Pact and Cooperation, emerging according to the security policies in the Balkans. The missionary period of Aksel had ended in 1955, by his retirement. By this way, focusing on the details related to Aksel’s interest on the region, it’s targeted the revelation of his missonary period in Belgrade within his diplomatic career.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :