Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1897 tokat ermeni olayının dış basına yansımaları ve olayın gerçek yüzü

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra, 1877-78 Osmanlı Rus Savası sonunda yapılan “Ayastefanos” ve “Berlin” antlasmaları ile birlikte Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkarılan “Ermeni Meselesi” gerek Osmanlı Devleti’ni, gerekse bu meselenin müsebbipleri olan Batılı Devletleri uzun süre mesgul etmistir. Bu devletler, Osmanlı Devleti aleyhine kurulan çeteci Ermeni Komiteleri’ne destek vermislerdir. Ermeni Komiteleri’nin yaptıkları her türlü karısıklık hareketleri, Osmanlı Devleti içerisindeki misyonerler ve yabancı okullar tarafından desteklenmistir. Batı basını, ortaya çıkan olaylardan 1897’de Tokat’ta meydana gelen hadiseyi de Ermenilere karsı yapılmıs gibi göstererek, bu büyük oyundaki rollerini ustalıkla yerine getirmistir. Osmanlı Devleti, yapılan bütün bu propagandalara karsı dıs basını takip etmis, çarpıtılan haberleri tashih yoluna gitmistir

Özet İngilizce :

After the second half of the XIX. Century; “Armenian Issue” which was given rise at the end of the 1877-78 Ottoman Russia War by the treaties of “Ayastefanos” and “Berlin”; kept not only Ottoman Empire but also western states which were the real provokers of the problem engaged for a long time. These countries supported Armenian Committees which were established against Ottoman Empire. All kinds of disorders committed by Armenian Commitees were supported by all of the missionaries and foreign schools in Ottoman Empire. Western press presented the event which occured in Tokat in 1897 as if Armenians was targetted by this event and thus they carried out their roles in this great scam successfuly. Ottoman Empire followed external press in the face of such a propoganda and tried to revise the distorted news.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :