Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

18. yüzyılda amasya kazasına tahmil olunan vergiler

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti vergi sistemi hem şer‟e hem de örfe dayalı bir yapı arz etmektedir. Vergi devlet açısından kendi masraflarının, bunun yanında reayaya götürülen bir takım hizmetlerin finansmanı için kullanılmaktadır. Osmanlı Devleti savaş dönemlerinde güzergâh üzerinde bulunan beldelerden avarız türünden vergiler talep etmiştir. Savaş vergilerinin Amasya Kazası‟na asker, zahire, hayvan, menzil olarak yansıdığı vakidir. Bunun yanı sıra savaş dışındaki durumlar için de (hazar) bazı vergiler talep edilmiştir. Artık olağan hale gelen bu vergilerin Amasya Kazasındaki uygulamaları, verginin talep edilme nedeni gibi hususlara işaret edilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In the Ottoman State, tax system was both on legal and customory form. The taxes in terms of state were used for its own expenditures and apart from this for some services which were taken to public. Ottoman State during the wars demanded some taxes called avarız from town on the route. It is known that the taxes of war were used for military, rations, animals and gunshot ın Amasya. Apart from this some taxes were also demanded for peace. The practise of these taxes which became quite usual will point to matters of reason of demanding taxes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :