Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılın ortalarında bolatlı-dazkırı’nın sosyo-ekonomik yapısı (7695 numaralı temettüat defterine göre)

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, H. 1261/M. 1845 yılında Hüdavendigâr Eyâleti, Kütahya Sancağı Dazkırı Kazası'na bağlı bir köy olan Bolatlı'nın 7695 numaralı temettüat defterinden faydalanılarak, sosyo-ekonomik yapısını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu köyde yaşayan insanlar geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadırlar. Bunun dışında bazı farklı ihtiyacı karşılamaya yönelik meslekler de icra edilmektedir. Fakat bunlar, demircilik mesleğinin dışında temel geçim kaynağı olmaktan ziyade ek gelir olarak önemlidir. Bu arada Bolatlı Köyü gelirlerini tarım, hayvancılık, meslek ve diğerleri olmak üzere ele almak mümkündür. Bolatlı'daki aile reisleri vergi-yi mahsus ve aşar adı altında iki kalem de vergi ödemektedirler. İşte bu gibi hususların aydınlatılması amacıyla Bolatlı diye adlandırılan bu yerleşim birimi çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Özet İngilizce :

The present study aims at setting forth the socio-economic structure of Bolatlı village in State of Hüdavendigar, Kütahya District, Dazkırı city in the year 1261 (Hijri)/1845 (Gregorian) making use of the temettiat register numbered 7695). The people living in this village live on agriculture and animal husbandry. Other jobs are also done. Apart from smithery, these jobs are done for fringe benefit. The income sources of Bolatlı can be categorized as agriculture, animal husbandry, professions and others. Also, the families in Bolatlı pay two kinds of taxes: speacial tax and tithe. To clarify these issues, the place called as Bolatlı was chosen as the issue of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :