Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk basınına göre cumhuriyet’in ilk yıllarında meşrutiyet kutlamaları

Yazar kurumları :
Afyon Kocataepe Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi Tarih Bolumu1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiĢtirilmesi, acıların ve mutlulukların paylaĢılması bakımından milletlerin hayatlarında önemli bir yer tutar. Toplumların inançlarına göre dini bayramları olduğu gibi, milli bayramları da vardır. Diğer milletlerde olduğu gibi Türkler de millî hayatlarında önemli yer tutan bazı günlere bir özellik ve anlam yüklemiĢlerdir. Bu günleri Milli Bayram olarak kutlamıĢlardır. Bu çalıĢmanın konusu ise 23 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilen II. MeĢrutiyet kutlamalarıdır. Bu çalıĢmada Hürriyet Bayramının 1924’ten 1935’e kadar Ġstanbul ve Anadolu basınında nasıl ortaya konulduğu analiz edilecektir. Bunun yanı sıra dönemin aydınlarının Hürriyet Bayramı hakkında gazetelerdeki makaleleri de incelenecektir. Ardından bu bayramın gözler önüne serilmesi için nasıl sembolize edildiği ve hangi tür sembollerin seçildiği analiz edilecektir. Son olarak çalıĢma son sözlerle nihayetlendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Holidays have an important place in the lives of nations for they reinforce the common identify among a certain people through reminding them the shared achievements and the challenges that their ancestors have experienced in the past. Holidays can vary in terms of content such as religious, national or even regional depending on the traditions of a given society. Turkish nation, like other nations, have attributed special meanings and places to certain days and moments of the past. These occasions are celebrated as national holidays. The subject of this study is the celebrations of the II. Constitutional was proclaimed in 23th July 1908. In this article will be analysed in the coming pages how this Liberty holiday was presented and perceived by the pres in Istanbul and Anatolia from 1924 until 1935. Besides It will be analysed what certain intellectuals had to say about the day in their articles in these newspapers. Then, It will be analysed how this holiday was symbolized by the press and what kind of symbols was chosen to visualize it. As a conclusion, the paper will be ended with concluding remarks.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :