Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The medical profession and epidemics in ireland

Yazar kurumları :
Higher Institute of Applied Studies in the Humanities (ISEAHT1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

In the nineteenth century, the Irish social conditions were badly deteriorated. The inhabitants of the city of Dublin, for example, lived in overcrowded accommodations marked by their unhealthy conditions. Some families even shared their single rooms with lodgers in order to be able to pay the rent. Due to the overcrowding, the death toll in Dublin reached dramatic proportions. The official reports of the time emphasised the fact that the rate of mortality was mainly high among the poverty-stricken section of the society. This paper seeks to provide a careful examination of the context in which the major epidemics happened in nineteenth-century Ireland. Central to the paper’s study is the degree of the government’s contribution to the financial cost of medical relief. In doing so, it tries to show the degree of the official willingness to mitigate the epidemics. Moreover, it seeks to assess the nature of the medical profession’s response to contagious diseases. In this context, it tries to examine the different theories and practices adopted by the doctors of the time in an attempt to halt the spreading out of epidemics along with the public attitude towards them.

Özet İngilizce :

19. yüzyılda, İrlanda’nın toplumsal şartları ağır şekilde kötüleşti. Dublin şehir halkı, mesela, sağlıksız şartlarda kalabalık yerleşim alanlarında yaşadılar. Hatta bazı aileler, kiralarını ödeyebilmek için tek odalarını kiracılarla paylaştılar. Aşırı nüfus yoğunluğu nedeniyle, Dublin’deki ölenlerin sayısı çok yüksek oranlara ulaştı. Dönemin resmî raporları ölüm oranını toplumun yoksul kesiminde yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada 19. yüzyılda İrlanda’da meydana gelen salgın hastalıklar bağlamında bu durum ele alınmaya çalışılacaktır. Makalenin ana teması hükümetin tıbbi yardımlarının mali külfetine katkısının derecesidir. Böyle yaparak, salgın hastalıkların azaltılmasında hükümetin istekliliği gösterilmeye çalışılacaktır. Buna ilaveten, bulaşıcı hastalıklara tıbbi uzmanlığın müdahalesinin doğası değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, dönemin doktorları tarafından kabul edilen farklı teoriler ve uygulamalar irdelenerek salgın hastalıkları durdurma girişimleri ve buna yönelik halkın tutumu incelenecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :