Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı son dönem tarihçi - eğitimcisi ahmed refik (altınay) ve tarih eğitimi

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Fransız burjuva devrimi ve onu izleyen sanayi devrimi ile bilimsel ve teknik gelişmeler iktisadi ve sosyal gelişimin hızlanmasına yol açtı. Bu gelişmeler tarihin bilim olarak gelişimini tamamlaması sonucunu doğurdu. Bu gelişmelere paralel olarak tarih ilmi aynı zamanda bir eğitim aracı olarak kimlik oluşturma ve devlet ideolojisinin geniş kitlelere benimsetilmesinde daha fazla önem kazandı. Osmanlı Devletinde de Avrupa'ya paralel olarak tarih, Tanzimat'la gelen modernleşme çabalarıyla yerini buldu. 1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle de her seviyedeki tarih öğretimi resmi ders programlarına konularak Osmanlı Devleti'nin her yerinde uygulanmak üzere kurumsallaştı. Bu gelişmelere paralel olarak tarih öğretimi gelişti, Ahmed Refik gibi dönem tarihçi-eğitimcileri ders ve dersin öğretimi-ders kitapları konusunda düşünceler- eleştiriler ileri sürdü.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :