Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devletinde ilk türkçü eğitim dergisi: yeni fikir

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
630
DOI :
Özet Türkçe :

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Sultan Abdülhamid döneminde dile getirilemeyen fikirlerin kendini en yoğun olarak ifade ettiği saha basın-yayın sahası olmuştur. Bu dergilerden birisi de 1911 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Fikir Dergisi'dir. Yeni Fikir her nedense dönemin Türkçü dergileri arasında sayılmamaktadır. Oysaki bu derginin eğitim yönü ağır basmasına rağmen Türkçü fikirleri savunan bir tarafı da vardır. EdhemNejad ve Ferid Beylerin çıkardığı bu dergi her şeyden önce milli terbiyeye çalışan ve mekteblerde ziraat ve ticareti geliştirme gayesi güden bir dergidir. Balkan Savaşlarının ateşli günlerinde dergi temel politikasını intikam fikri üzerine kurmuş, izcilik, jimnastik, mekteblerde askerlik ve beden terbiyesine büyük önem vermiştir. Bu yönü ile II. Meşrutiyet'in eğitim hayatı başta olmak üzere siyasi, iktisadi ve ilmi hayatına ışık tutan Yeni Fikir dergisi pek çok açıdan incelenmeye değer bir yayındır.

Özet İngilizce :

After the proclamation of the second constitutional period, the field in which the opinions which were not verbalized during the Abdulhamit II reign were stated most frequently was the press and broadcasting. One of these journals was YeniFikir journal, which started to be published in 1911. YeniFikir is somehow not considered as being one of the nationalist journals of the period and is ignored. However, although it is mainly an education journal, it also has an aspect which defends nationalist opinions. This journal, which was published by EdhemNejad and FeridBey, is a journal which especially works for national educating and has the aim of improving agriculture and commerce at schools. During the hot days of Balkan Wars, the journal established its main policy on the idea of revenge and gave great importance to scouting, gymnastics, military training and physical education at schools. With this aspect, YeniFikir journal, which shed light on the educational, political, financial and scientific life of the second constitutional period, is a publication that is worth examining in many aspects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :