Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Milli mücadele başlarında bir devlet adamı: van valisi haydar (vaner) bey

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti'nin değişik şehirlerinde mutasarrıflık ve valilik görevlerinde bulunan Haydar Bey, 17 Mart 1918 tarihinde, Rus ve Ermeni işgali altındaki Van'a vali olarak atandı. 6 Nisan'da da Türk birlikleri Van'ı işgalden kurtardılar.Ancak üç yıl boyunca Rus ve Ermeni işgalinde bulunan Van'dan, 100.000'i aşkın Müslüman şehri terk etmişti. ġehir harabeye dönüşmüştü. Van'da, Türk idaresini tekrar kurmaya çalışan Vali Haydar Bey'i zorlu görevler bekliyordu. Haydar Bey, öncelikle bölgedeki asayişi temin ederek, devam eden askerî harekâta yardımcı olacaktı. Ardından Van'ın idari durumunu düzenleyerek, perişan durumdaki ahalinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaktı. Haydar Bey'in diğer bir görevi, Rusların çekilmesinden sonra bölgeye yerleşmeye çalışan İngilizlerin, Ermenileri, Nasturileri ve Kürt aşiretlerini kışkırtmasını önlemekti. Tüm bu görevlerin yanında Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa etrafında şekillenen Millî Mücadele'ye destek sağlamak belki de Haydar Bey'in en önemli göreviydi. Bu görevleri başarı ile yerine getiren Haydar Bey, İngilizlerin baskısı sonucunda, Osmanlı Hükümeti tarafından 29 Temmuz 1919 valilik görevinden azledildi. Haydar Bey, Van valilisi olarak görev yaptığı bir 1,5 boyunca yöre halkının özlediği bir devlet adamı profili çizmiştir.

Özet İngilizce :

Haydar Beg, who served as governor and mutasarrıflık (the local government of sancak) in various provinces of Ottoman State, was appointed as governor (vali) of Van Province occupied Russian and Armenians on March 17, 1918. Van was rescued by the Turkish troops on April 6, 1918. During three years of the Russian and Armenian administration, while more than 100.000 Muslims left the city, their houses in the city were completely destroyed. Governor Haydar Beg, who tried to re-establish Turkish administration, had many difficult duties. He should ensure peace and help military operations. Then, he should overcome the needs of miserable population and Milli Mücadele Başlarında Bir Devlet Adamı:Van Valisi Haydar (Vaner) Bey 450 History Studies Volume 4/1 2012 reconstruction of the city. One of the duties of Haydar Beg that he should prevent the activities of the British over the Armenians, the Nestorians and the Kurdish tribes after the withdrawal of the Russians.The most important duty of Haydar Beg that he should support the National Movement, which shaped around Mustafa Kemal Pasha in Anatolia. As a result of the British compulsion, the Ottoman government discharged Haydar Beg who carried out these duties successfully, his post as governor of the Van Province in 29 July 1919. Haydar Beg, during 1,5 years in the office of the Governor of Van Province, has been drawn as a missed statesman at the eyes of the people of the city.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :