Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Millî mücadele sırasında cephe gerisinde günlük hayat

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Millî mücadele dönemi, pek çok yönü ile ele alınıp incelenmiştir. Siyaset ve siyaset kurumlarının tamamı, askerî kurumlar ve faaliyetleri, diplomatik faaliyetler, ekonomik ve malî mevzuatın oluşturulması ve uygulamaları, yargı organları ve uygulamaları, kısaca devleti meydana getiren kurumların tamamı en ince ayrıntıları ile ortaya konmuştur. Ancak bütün bu faaliyetlere destek olan, hiçbir fedakârlığı esirgemeyen milletin, bu mücadeledeki yerinin ne olduğu hakkında pek fazla çalışma yapılmamıştır. Arşiv belgelerimizde de konunun bu boyutu hakkında pek fazla bilgi yoktur. Millî mücadele sırasında cephe gerisinde yaşanan olaylar, şimdiye kadar üzerinde pek çalışılmış bir konu değildir. Çocuklarını cepheye gönderen ailelerin yaşadıkları mekânlar, tükettileri gıda maddeleri ve diğer sosyal faaliyetleri üzerinde çalışılmaya değer bir konudur. Bu makalede, öncelikle devrin yazarları tarafından meydana getirilmiş eserler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları'ndan taranan bilgilerle konu aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The period of the Turkish Independence War , many aspects have been investigated. Politics and all political institutions, military institutions and activities, diplomatic activities, the creation of economic and financial legislation and practices, judicial bodies and its applications, in short all of the institutions that make up the state with the smallest details have been revealed. However, support all these activities, which did not spare any sacrifice of the nation, this is too much about what has been done to the place of struggle. Archive documents at issue do not learn too much about the size. The events behind the lines during the national struggle, many tried so far is not an issue over. Spaces to the front of the families sending their children, consumed food stuffs and other social activities for work on an issue. In this article, the first epoch was brought in by the authors of the works and Turkey, the Grand National Assembly tried to explain the secret hearing issue Zabıtları'ndan the scanned information.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :