Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karadeniz bölgesi'nin demografik yapısına dair bir inceleme

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Bölümü2
Görüntülenme :
756
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda Pontusçuluğun kültürel alt yapısının olusturulmaya çalısıldığı dönem olan XIX. yüzyıl basından Pontus meselesinin gerek Türkiye içerisinde gerek dısında yürütülen faaliyetlerin zirveye ulastığı Milli Mücadele yıllarına kadar süren dönemdeki Karadeniz Bölgesinin demografik yapısı irdelenmektedir. Yaklasık yüz yıllık dönemi konu edinmis olan bu yazıda yalnızca Türklere ait nüfus bilgileri değil, Karadeniz Bölgesi’nde en az Türkler kadar Rum yasadığını iddia eden Rumların/Yunanlıların ileri sürdüğü rakamlar ve yabancı kaynakların bölge ile ilgili nüfus bilgileri de verilmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ortaya konulan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; XIX. yüzyılın basından I. Dünya Savası’na kadar geçen yaklasık yüz yıllık bir süreçte Karadeniz Bölgesi’ndeki gayrimüslim nüfusun büyük bir değisime uğramadığı, ya da en azından Rumların iddia ettiği gibi Osmanlı Devleti’nin Rumları göçe tabii tutmasından dolayı azalmadığı, aksine bir miktar arttığı ancak hiçbir zaman bölgedeki toplam nüfusun %15-20’sini asamadığı dikkati çekmektedir. Elimizde 1919 yılına dair nüfus verileri olmamakla birlikte Hrisantos’un Pontus bölgesi olarak tanımladığı Trabzon Vilayetinin tamamı, Sivas Vilayetinin Karahisar-ı Sarki ve Amasya sancakları ile Kastamonu Vilayeti’nin Sinop Sancağı’nın 1904-1905 yılı verilerine göre Müslüman ve Rum olmak üzere toplam nüfusu 1.432.550 olup, bu nüfusun 1.210.241’ini Müslümanlar (%84.5), 222.309’unu ise Rumlar (%15.5) olusturmaktaydı.

Özet İngilizce :

In this article which was written by us, demographic structure of Greek movement’s policy whether in Turkey or out of Turkey is investigated from 19th century namely the Greek movement was happen to start to National Struggle. Not only the information of Turk’s population but also figures which assert that Greeks lived in Black Sea as many as Turks, are given and evaluated in this article including centenarian period. This evaluated information indicates that the population of non-Muslim has not changed drastically or their population has not become less because of Ottoman Empire’s forcing emigration the Greeks as their assertion, on the contrary their population has increased but their total population has not passed beyond about %15 or %20. We have not got population data of 1919 but according to town of Sinop figures which found in 1904-1905 the whole region of Trabzon Province describing Hrisantos’s Pontus, Karahisar-ı Sarki in Sivas Province, Kastamonu Province and town of Amasya, the total population of both Muslim and Greeks is 1.432.550 and Muslims has 1.210.241 (%84.5), Greeks has 222.309 (%15.5)

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :