Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

I. dünya savaşı esnasında yetim ve öksüz çocukların himayesi ve eğitimi: darüleytamlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
590
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde cereyan eden Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nın çok sayıda yetim ve korunmaya muhtaç çocuk ortaya çıkarması, bu çocuklarla ilgili acil tedbirler almayı zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyaçla darüleytamlar teşkil edilmiştir. Darüleytamlar yetim ve korunmaya muhtaç çocukları besleyip barındırdığı gibi, iyi bir eğitim almalarına da imkân vermiştir. Özellikle çocukların bir sanat dalında ihtisas kazanarak geçimlerini temin etmesi ve bu yolla geleceklerinin garanti altına alınması amaçlanmıştır. Aynı düşünceyle çok sayıda darüleytam öğrencisi sanayi ve ziraat tahsili için Almanya'ya gönderilmiştir. Bir ara darüleytamlardaki çocuk sayısı 15-20 binleri bulmuştur. Fakat savaşın sebep olduğu ekonomik zorluklar bu miktarda çocuğun iaşe ve idaresini güçleştirmiştir. Özellikle taşra darüleytamları bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmiş ve bir kısmı kapanmak zorunda kalmıştır. Bir süre sonra taşra darüleytamları tasfiye edilerek çocukların bir kısmı ailelerine teslim edilmiş, bir kısmı ise İstanbul'a nakledilmiştir. Bu çalışmada başta şehit çocukları olmak üzere Osmanlı Devleti'nin yetim ve öksüz çocukları koruma ve eğitme amacıyla açtığı darüleytamların ortaya çıkışı, faaliyetleri ve savaş döneminde karşılaştıkları zorluklar üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

Occurring in the first quarter of the twentieth century, the Balkan Wars and the First World War I revealed a large number of orphans and vulnerable children and made it obligatory to take urgent measures about these children. This with need darüleytamlar was formed. These institutions both helped orphans and vulnerable children to get cared and made it possible for theme receive a good education. And it was aimed to make a specialized branch of art, especially for children to ensure their livelihood theme win in this way was to be guaranteed. Paralel to this idea industry and agriculture for the collection a large number of darüleytam students were sent sent to Germany to get an education for industry and agriculture. At one point the number of children in Darüleytamlar increased to fifteeen-twenty thousands. But the economic difficulties caused by the war, made the feeding and direction of this number of children difficult. Especially some of the province darüleytams were very adversely affected and had to be closed. After a while, province darüeytams were liquidated and some of these children were delivered to their families while some others were transferred to Ġstanbul. This study aims to emphasize the foundation, actions and difficulties of Darüleytams which the Otoman State founded in order to protect and educate the orphans primariliy the martyr children.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :