Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken cumhuriyet döneminde kökten modernleşmenin bir göstergesi olarak ‘musiki inkılabı’

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi1
Görüntülenme :
631
DOI :
Özet Türkçe :

Atatürk döneminde devleti ve toplumu modernleştirme anlayışı, Türk İnkılabı‟nın temel ülküsünü teşkil etmiştir. Batılılaşmanın ve medenileşmenin bütün araçları bu ana gayeyi gerçekleştirme yönünde Türk siyasi seçkinleri tarafından hayata aktarılmıştır. Musiki inkılabı yaşanan değişimler içerisinde ayrı bir yerde değerlendirilmelidir. Çünkü Atatürk ve inkılap öncüleri toplumu çağdaşlaştıran yasaları çıkartırken musiki değişimine ayrı bir önem atfetmişler ve toplumun, batının çok sesli müziğine alıştırılmasını hedeflemişlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren musiki dönüşümü ekseninde tartışmalar yaşansa da bu bağlamda esas değişim, 1934 yılında radyoda alaturka musikinin yasaklanmasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu yasak radyolarda yaklaşık yirmi ay kadar uygulanmıştır. Bu otoriter yaklaşım, erken cumhuriyet dönemi ideolojisinin inkılabı uygulayış biçiminde gösterdiği modernleştirici ve devrimci kimliği göstermesi bakımından iyi bir örnek olarak değerlendirilmelidir.

Özet İngilizce :

The main ideal of Turkish Revolution is to modernize of state and society in the period of Atatürk. The whole means of westernization and civilization methods were implemented by the Turkish political elite in order to achive that main target. Music revolution should be evaluated in the different position; because of the thoughts of Revolution‟s leaders. While lagislating modern laws, Atatürk and other Republican‟s pioneers had valued to Music Revolution in a peculiar stuation and aimed to make society accostemed to the polyphonic music of west. Although the argument about the music reform had become since the establishment of the republic, the main reform tried to be performed as banning of Traditional Turkish Music in the radio, in 1934. That prohibition continued about only twenty months. This otoritative approche ought to be thought prominant example as the signs of modernizer and reformer identity of the early republican‟s ideology.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :