Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çivi yazılı belgelere göre eski anadolu mutfağında bir besin maddesi: tuz

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bil. Fak. Tarih Bl1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Tuz, Eski Asurca ve Hititçe belgelere göre, Anadolu'da bilinen bir besin maddesiydi. Eskiçağlarda, yemeklerde, yiyeceklerin ve hayvan derilerinin saklanmasında ve daha pek çok alanda kullanılmış olan tuz, Asurlu tüccarlara ait masraf listelerinde ve tüccarlar arasındaki mektuplaşmalarda ticari değeri olan bir ürün olarak geçmektedir. Kültepe tabletlerinde, tuz satış fiyatlarından ve tuz ticaretinden bahsedilmesine rağmen, Anadolu'daki tuz üretim merkezlerinden hiç söz edilmemektedir. Buna karşın, Hititçe belgelerde, Anadolu'da tuzun temin edildiği ve tuz sevkiyatının yapıldığı şehirler kayda geçmiştir. Bu belgelere göre, T/Durhumit/Durmitta ve T/Duhdušna'da, tuz yataklarının bulunduğu ve diğer Anadolu kentlerine tuz sevkiyatının bu şehirlerden yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kentler dışında, Kawarna, Kalapiya ve Šukziya da metinlerde tuz üretimiyle ilgili görünen şehirlerdir.

Özet İngilizce :

The salt was a nutrient known in Anatolia according to Old Assyrian and Hittite documents. Salt which has been used in meals, in preservation of foods and animal skins and any more fields in Ancient age, at lists of cost belong to Assyrian merchants and is mentioned as a product was of the commercial value at correspondence between merchants. Although is mentioned from prices sale of salt and salt trade in Kültepe tablets, from salt production centers in Anatolia not are mentioned at all. In contrast, are recorded cities that provided of salt in Anatolia and have been made of shipment of salt in Hittite documents. According to these documents are understood that existed salt deposits' in T/Durhumit/Durmitta and T/Duhdušna and made from these cities of shipment of salt the other Anatolia cities. Except from these cities, are cities that seems relevant to the production of salt also Kawarna, Kalapiya and Šukziya in texts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :