Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arşiv belgelerine göre 1937-1938 dersim isyani

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Anadolu'da Millî Mücadele gerçekleşip, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hızlı bir uluslaşma ve merkezileşme sürecine girilmiştir.Bu yönde çalışmalar devam ederken, ülkenin doğusu Nasturi, ġeyh Sait, Ağrı, Dersim İsyanı gibi büyük isyanlara sahne olmuştur.Ülkeyi yönetenler, hem merkezileşme politikası doğrultusunda hem de bu isyanları önlemek amacıyla bir dizi önlem almış ve bu yönde bir devlet politikası oluşturmaya çalışmışlardır.1937 yılında bölgede Dersim İsyanı olarak tarihe geçen ayaklanma çıkmış ve devlet bu isyanı bastırmak için sert tedbirler almak zorunda kalmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In 1923, after the foundation of Turkish Republic, aperiod of nationalization and centralization started. While these attemps were being kept, in the east part of the country, some important rebellions such as Nasturi, Şeyh Sait and Ağrı were being seen. Governors took measures and tried to form a policy to deal with these riots and sustain centralization period. In 1937, in the region the uprising called Dersim Revolt was lived and the government had to take tough measures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :