Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zemahşerî nin el-keşşâf ında bedi sanatlarının kullanılışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fak., Arap Dili ve Belağati Okutmanı1
Görüntülenme :
390
DOI :
Özet Türkçe :

Zemahşerî, el-Keşşâf'ında bedi' kavramıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve ilgili birçok sanata değinmiştir. Bu bağlamda mukâbele, tenâsüp, müşâkele, zemme benzeyen medih, leffü neşr sanatlarını bedî' ilminin bugünkü anlamı içinde zikretmiş, terimini açıkça kullanmasa da el-mezhebu'lkelâmî üslubuna uygun açıklamalar yapmıştır. Tecâhul-i ârif için tecahul kavramını kullanmış, bazen tecnis sözcüğünü zikretmiş, bazen ise kavrama hiç yer vermeden cinasın anlamına uygun izahatta bulunmuştur. Seci'ye ise hiç değinmemiştir.

Özet İngilizce :

Zamakhsarî wrote about the notion of "bedi'" in his work called el- Keşşâf and he mentioned about lots of arts. In this context he mentioned the use of the opposite words, convenience of them, a word'ss being used twice, praise which looks like satire. He had explanations about the style of the elmadhab'ul- kelâmî eventhough he didin't explain the term clearly. He used the notion tecahul for the tacahu'l-ârif and he sometimes mentioned the word pun, sometimes didn't use it at all but had an appropriate meaning of the pun. He has never mentioned rhyme.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :