Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendika üyeliği ve sendikal bağlılığı etkileyen unsurlar

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Sendikalar sanayi devriminden yaklaşık yüz yıl sonra ortaya çıkmış örgütlerdir. Yaptıkları faaliyetler başlangıç dönemlerinde yalnızca ücret çalışma şartlarını kapsarken giderek işsizlik, eğitim, çevre, sosyal güvenlik, demokrasi ve insan hakları gibi toplumun tümünü ilgilendiren konuları kapsamaya başlamıştır. Ancak sendikaların gelişmesi ve yapısal özellikleri her ülkede aynı değildir. Devletin tarihi, ideolojik ve ekonomik yapısıyla; sendika, işçi, işletme ve işverenlerin çeşitli özellikleri hem sendikaların yapısını, hem de sendikayla üyesi arasındaki bağlılığı yakından etkilemektedir. Bu çalışmada sendikayla üyesi arasındaki bağlılığı etkileyen söz konusu faktörler incelenecektir.

Özet İngilizce :

Trade unions came into being approximately one hundred years after the industrial revolution. While their initial term activities include only fee and working conditions, gradually they have began to include the issues, which are all community's concern, such as unemployment, education, social security, democracy and human rights. However, progress and structural characteristics of unions are not same for all countries. With the state's history, ideology and economic structure; trade unions, workers and variety features of workers and employers have effect both structures of union trades and commitment between member and union closely. This study will examine factors that affect adherence between the members of the union

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :