Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sebep ve sonuçlarıyla hadis yolculukları (er-rıhle fî talebi’l-hadis)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Kısaca "rıhle" olarak isimlendirilen hadis yolculukları Müslümanlar açısından hicri ilk üç asrın en maruf ve meşhur ilmi faaliyetlerinden olmuştur. Bu yolculuklar sonucunda İslam Dünyasına dağılmış bulunan hadis malzemesi hadis kitaplarında toplanmış ve ardından telif ve tasnif edilmek suretiyle hicri üçüncü asır hadis sahasında altın çağını yaşamıştır. Bu faaliyetler sayesinde bölgeler arasında ciddi kültürel alışverişler yapılmış, Sünnetle kurulmuş temel İslam kültürü tüm Müslüman bölgelere yayılarak Müslüman kimliğini oluşturmuştur. Bu ve daha birçok sebepten bu faaliyetleri her dönemde yeniden okumak ve değerlendirmek gereklidir ve bu çalışmanın temelini de bu çaba oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

The hadith journeys which in short is called "Rihla"has become one of the most well known and famous scientific activities during the first three centuries after Higrah, from the Muslim point of view. As a result of these journeys the hadith material which were scattered throughout the Islamic World were collected in hadith books .then compiled and classified thus leading to the golden age in the third century after Higrah. Thanks to these activities important cultural exchanges were made between various regions and Islamic culture which was based on Sunnah (practices and rules derived from the Prophet's way of life and teachings) was spread to all Muslim regions forming the Muslim identity. Because of this and many other reasons it is vital to re-read and evaluate these activities once more at every age. This present study is the fruit of such consideration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :