Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti’nde ulemâ yozlaşmasının tipik bir temsilcisi olarak safranbolu’lu hüseyin efendi: nam-ı diğer cinci hoca

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Muasır kaynaklarda ekseriyetle "Cinci Hoca" olarak geçen Safranbolulu Hüseyin Efendi, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı sarayının meşhur üfürükçülerindendir. Dönemin siyâsal ve toplumsal yaşamını yansıtması açısından oldukça ilginç bir şahsiyet olan Cinci Hoca, ilmî yeterliliğe sahip olmadan ve salt padişahın tasarrufu ile Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmiştir. Bu yönüyle gayr-ı resmi ulemâ sınıfının tipik bir temsilcisi konumundadır. Cinci Hoca, Osmanlı Devleti'nin her açıdan duraklama ya da gerilemeye başladığı bir dönem olan 17. yüzyılda, Osmanlı hanedanının en zayıf padişahlarından biri olarak gösterilen Sultan İbrahim üzerinde büyük bir nüfûz kurmuş fakat gerek siyâsi faaliyetleri ve gerekse saray ve ulemâ çevrelerinin hoşnutsuzluğuna sebep olan girişimleri nedeniyle, hamisi olan İbrahim'in hal' ve katlini müteakip, öldürülmüş ve malları da müsâdere edilmiştir.

Özet İngilizce :

Contemporary sources, usually "Cinci Hodja" in the Safranbolu'lu Huseyin Efendi who lives in XVIIth century is a famous medyum / breathining in Ottoman Palace. To reflect the political and social life of the period, which is a very interesting figure Cinci Hodja had rised up military judgement with sultan's saving and without any scientific back ground. With this aspect's he is a typical representative of the non-official class of scholars. He established a major influence on the Sultan Ibrahim exorcist, but when the sultan İbrahim killed, he killed and his all possesions siezed by the palace.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :