Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imamiye şiasında ve zâhirîlerde dinî deliller

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede İmamiye Şiası ve Zâhirî’lerin dini delilleri incelenmektedir. Şia ve Zâhirî’ler her ikisi de koruma ortak noktasında birleşmektedirler. Fakat ne-lerin korunacağı noktasında hedefler farklıdır. Şia, naslar üzerindeki yorumlarını imamet felsefesine zarar getirmeme ölçütünü esas alarak yapmaktadır. Bu nedenle onlar, Kitap, Sünnet, İcma üzerinde açıklama yetkisini sıradan kişilere vermezler. Bu üç kaynak üzerinde söz sahibi, ya masum imamlardır, ya da masum imam ve-killeridir. Halk ise bu üç kaynak üzerinde yetkili kişilerin açıklamalarını taklit et-melidir. Böylece masum imam nazariyesi sıkı bir koruma altına girmiş olur. Şia ak-lı bu üç kaynağın anlaşılması için delil sayar. Zâhirî’ler için üç temel kaynak var-dır. Bunlar Kur’an, Sünnet ve sahabenin icma’ıdır. Bu üç kaynağın dışına çıkılırsa dinin bozulacağına inanırlar. Bu makalemizde her iki tarafın delillerini sergileme-ye çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, Imamıyya of Shia and Zahiriya’s evidences of religious ha-ve been examined. Shia and Zahiriya two of them are reconciled in united com-mon point of protection. But what is the point of protected targets are different. Şia, has been doing comments on holy texts based on criteria that not bring harm about İmamate philosophy. For this reason, they do not give explanations autho-rity on the Book, the Sunnah, ijma for the ordinary people on three sources. The authorized person is either the innocent Imams or Imam proxies. Pe-ople should emulate descriptions of the authorized on these three sources . Thus, innocent imams theoretics would be entered under stringent. Shia accept the mind as evidence for the understanding of three sources. There are three main sources for Zahiriya. These are the Qur'an, Sunnah and alliance of Companions. When exiting out of these three sources they believe that religion will deteriorate. İn this article we have tried to demonstrate the evi-dence of both sides.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :