Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ermeni kimliğinin dönüşüm süreci ve âmira sınıfının oluşumu

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Cahit Külekçi1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren, Ermenilerin ticârî başarıları, Ermeni toplumu içinde yeni bir sınıf olan âmiraları ortaya çıkarmıştır. Özellikle sarraflıkla uğraşan âmiralar, kısa zamanda Osmanlı Devleti’nin gelir- gider dengesi içinde önemli roller üstlenmişlerdir. Âmiralar, Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısına olumlu manada katkı yaparken, Ermeni toplumunun bağımsızlığı konusunda da etkin faaliyetler yürüten bu büyük güç sahipleri, Ermeni literatürünün gelişmesine de maddî kaynak sağlamışlardı. Örneğin Düzyan ailesinin bürokrat kademesinde üstlendikleri rol ile devlete üstün hizmetleri dokunmuştu. Balyan ailesi de 1750 yı-lından XIX. yüzyılın sonlarına kadar devletin mimari çehresine katkı sağlayan aile-lerden biri olmuştu. Aynı zamanda eğitim merkezleri, hayır kurumları, hastaneler ve kiliseler kuran Ermenilerin ileri gelen bu aileleri, yani âmiralar, İstanbul’a Er-meni izlerini nakşetmişlerdi.

Özet İngilizce :

From the end of the XVIII. century, the commercial success of the Armeni-ans was evidenced by the rise of the so-called âmira class in Istanbul. The âmiras ga-ined prominence mostly as sarrafs who played a critical role in financing the empi-re's tax-farming system. The âmira presence underscored the growth of secular for-ces in Armenian society, which soon derived their importance from their role in the economy of the city independent of the monarchy. Those very forces were further encouraged by the revival of interest in Armenian literature sponsored by âmiras. For their services the Duzians, for example, were awarded management of the imperial mint. The Balyans held the post of chief architect to the Sultan from 1750 to the end of the nineteenth century and were responsible for the construction of virtually all imperial residences and palaces. These Armenian notables, âmira’s, put their stamp on the Armenian community of Constantinople to establish educa-tional centers, charitable institutions, hospitals, and churches.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :