Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“er-rikku fi’l-islam tercümesi” adlı eserin transkripsiyon ve değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniv. İlahiyat Fak.1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Ahmed Şefik Beg’ e ait er-Rikku fi’l-İslam adlı eserin transk-ripsiyonu esas alınmıştır. Yazar kölelik ve bu nedenle İslamiyete yapılan eleştiriler üzerine eseri kaleme almıştır. Eser giriş ve beş bölümden oluşmaktadır. Yazar köle-liğin tarihi üzerinde durmuştur. Daha sonra dinlerde konuyu ele almıştır. Son bö-lümde İslam dininde köleliği incelemiştir. İslamda kölelere karşı yapılan muamele-lerin daha iyi olduğunu vurgulamıştır. Köleliğin yasaklanmasına katılmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, it had been predicated on the trancription of Ahmed Şefik Beg’s book named er-Rikku fi’l-İslam (The Slavery in Islam). The author had wri-ted this work thereon the slavery and the critisisms to Islam with this subject. The book has consist of an introduction and five chapters. The author had emphasized the history of slavery. After this he had analysed the subject in religions. In the last chapter the author had emphasized the slavery in Islam. He had stressed the dea-lings to slaves in Islam better than others. He had joined to be banned the slavery.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :