Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anadolu’da ilk esnaf teşkilatı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
TRT Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Fütüvvet teşkilatı (Ahilik) Müslüman Türk Milletinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik hayatının şekillenmesinde önemli rollere sahip olmuş bir teşki-latın adıdır. XIII. yüzyıldan itibaren yaklaşık 500 yıl Anadolu’da etkili olmuş bir teşkilattır. Ahlaki, askeri ve siyasal alanların dışında, özellikle sosyal ve ekonomik alanlarda oldukça etkili olan bu teşkilat; günümüzdeki sosyal güvenlik kuruluşla-rı, esnaf ve sanatkâr teşekkülleri, kooperatifçilik, sendikacılık, belediyecilik ve bü-tün bunların ötesinde iş ahlakını şekillendiren bir kurum olarak önemli işlevler görmüştür. Türk kültür tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Ahilik, ku-ruluşundan itibaren bütün gücünü başta gençler olmak üzere özellikle sanat erbabı bir örgüt etrafında toplayarak onları manevi ve ahlaki yönden eğitmeye ve yük-seltmeye yöneltmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish Futuvva organization (Ahi) Muslim Turkish Nation socio-cultural and socio-economic life have had important roles in shaping the name of an orga-nization. XIII. century onwards, have been influential in Anatolia, an organization of about 500 years. Moral, military, and political fields, except that the organization is very effective especially in the social and economic fields, the current social secu-rity organizations, artisans and craftsmen enterprises, cooperatives, trade unions, civic and business ethics shaped above all as an institution has gained important functions. Which has an important place in the history of Turkish culture Ahi, es-pecially young people, including all the power of the board from flour art connois-seur, especially spiritual and moral aspects of an organization to educate and raise them gathered around the led.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :