Muğla İli Ula İlçesi Arıcılığının Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Öz Bu çalışma, Muğla İli Ula İlçesi arıcılığının bazı teknik özelliklerinin belirlenmesi ve çıkan sonuçların irdelenmesi amacıyla 2015 yılı Mart ve Nisan aylarında, Ula merkez ve 7 köyünde toplam 40 arıcı ile yüz yüze anket şeklinde arıcıların arılıklarında yürütülmüştür. Bununla birlikte, arılıklarda yapılan anket sırasında her bir arılıkta problemli ve normal olduğu düşünülen 1’er olmak üzere en az 2 adet koloni açılarak koloninin durumu arıcı ile beraber incelenmiş ve değerlendirilmiştir.   Ankete katılan arıcıların %75’i Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliğine, %22,5’i Ula Bal Üreticileri Birliğine üye olup %2,5’i de herhangi bir birliğe üye değildir. Çalışmada yer alan arıcıların ortalama; 54 yaşında ve 258 kovana sahip olduğu, 26 yıldır arıcılık yaptığı belirlenmiştir. Arıcıların %90’ı ilkokul mezunu olup %80’i arıcılık kurslarına katılmıştır. Arıcılardan %60’ı sadece arıcılık ile uğraşırken %25’lik kısmı arıcılığa ek olarak çiftçilik, esnaflık, memurluk yapmakta ve diğer %15’i de başka bir işten emeklidir. Ürün çeşitliliği açısından, %82,5’i sadece bal üretirken %17,5’i bal üretimi yanında polen ve arı sütü de üretmektedir. Ankete katılan arıcılara göre,  bal fiyatlarının düşük oluşu, pazarlama ve gezginci arıcılıkta konaklama konuları %70 oranında Türkiye arıcılığının en önemli sorununu oluşturmaktadır. 

Kaynakça

Ceyhan, V. 2016. Muğla ilinde arıcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1-5 Kasım 2016 Fethiye. Dijital Bildiri Özetleri Kitabı, s:206.

Ceyhan, V., Cinemre, H. A., Yeninar, H., Demiryürek, K., Bozoğlu, M., Kılıç O., Öztürk, A. İ., Emir, M., Canan S., Yıldırım, Ç., Başer, U. 2016. Türkiye arıcılığının mevcut durumu, sorunları ve geleceği. Erol Ofset Matbaacılık Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. LTD ŞT. Samsun.

Çevrimli, M. B. 2017. Arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik analizi: Ege Bölgesi Örneği. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demen, H. 2015. Diyarbakır ilinde arıcılığın yapısı ve sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Aydın.

Doğaroğlu, M. 2009. Modern arıcılık teknikleri. Doğa Arıcılık San. Tic. Ltd. Şti., Tekirdağ.

Emir, M., Peri, F. 2016. Samsun ili Salıpazarı ilçesi arıcılığının ve arıcı-birlik ilişkilerinin incelenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 2(1): 18-22.

Engindeniz, S., Uçar, K., Başaran, C. 2014. İzmir ilinde arıcılığın ekonomik yönleri ve sorunları. Tarım Ekonomisi Dergisi 20(2): 113-120.

Genersch, E., Ohe, W., Kaatz, H., Schroeden, A., Otten, C., Büchler, R., Berg, S., Ritter, W., Mühlen, W., Gisder, S., Meixner, M., Liebig, G., Rosenkranz, P. 2010. The German bee monitoring Project: a long term study to understand periodicallyhigh winter losses of honey bee colonies. Apidologie, 41(3), Pages: 332 – 352. DOI: https://doi.org/10.1051/apido/2010014

Güler, A. 2017. Bal arısı (Apis mellifera L.) yetiştiriciliği hastalıkları ve ürünleri. Azim matbaacılık, Ankara.

Korkmaz, A. 2017. Anlaşılabilir Arıcılık. 5. Baskı, Ceylan Ofset Matbaa Basın Yayın Ambalaj Sanayi, Samsun.

Özbakır, G. Ö., Doğan, Z., Öztokmak, A. 2016. Adıyaman ili arıcılık faaliyetlerinin incelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 20(2): 119-126.

Özbilgin, N., Alataş, İ., Balkan C., Öztürk, A. İ., Karaca, Ü. 1999. Ege Bölgesi arıcılık faaliyetlerinin teknik ve ekonomik başlıca karakteristiklerinin belirlenmesi. Anadolu 9(1): 149-170.

Öztürk, A. 2014. Ana arıda kalite kavramı ve ana arı kalitesini etkileyen faktörler. Anadolu 24(1) : 53-59.

Saner, G., Engindeniz, S., ÇUKUR, f., Yücel, B. 2005. İzmir ve Muğla illerinde faaliyet gösteren arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik yapısı ile sorunları üzerine bir araştırma. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 106, Ankara.

Paksoy, M., Bulut, O. D., Türkmen, B. 2016. Muğla ilinde arıcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1-5 Kasım 2016 Fethiye. Dijital Bildiri Özetleri Kitabı, s:202.

TÜİK,2015. Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanı, Ankara.

Üçeş, E., Erişir, Z. 2016. Erzincan ili arıcılığının sosyo-ekonomik yapısı. F. Ü. Sağ. Bil. Vet. Dergisi 30(1): 33-38

4949 2623

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kekik ve Tarçın Uçucu Yağlarının Yem Bezelyesi Silajlarının Fermantasyon Kalitesi ve In Vitro Metabolik Enerji Üzerine Etkileri

Sibel SOYCAN ÖNENÇ, Levent COŞKUNTUNA, Fisun KOÇ, M. Levent ÖZDÜVEN, Tuncay GÜMÜŞ

Etlik Piliçlerde Farklı Yerleşim Sıklığı ve Aydınlatma Uygulamalarının Verim ve Tibia Kemiği Özellikleri Üzerine Etkisi

Mustafa AKŞİT, İhsan Bülent HELVA, Zeynep KAÇAMAKLI YARDIM

Kiraz Tozlaşmasında Bal Arısı (Apis mellifera L.) ve Bombus Arısının (Bombus terrestris) Kimi Davranış Özelliklerinin ve Çevresel Sıcaklık Değişiminin Bitki Fenolojisi ile Verim Üzerine Etkileri

Erkan TOPAL, Banu YÜCEL, İsmail YILDIZDAL, Çiğdem TAKMA, Mustafa AYDIN, Üzeyir KARACA

Saanen oğlaklarda büyütme tipi ve kesim yaşının bazı karkas kalitesi özellikleri üzerine etkileri

Hülya YALÇINTAN, Nurşen DOĞAN, Pembe Dilara Akın, Bülent Ekiz, Ömür Koçak, Alper Yılmaz

Muğla İli Ula İlçesi Arıcılığının Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ali İhsan Öztürk

Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) mtDNA 16S rDNA ve ND5 Genleri Analizi

Raziye IŞIK, Fulya Özdil, Ayşe Güder

Kuzu karma yemlerine ilave edilen farklı pelet bağlayıcılarının besi performansı ve karkas özellikleri üzerine etkisi

Yavuz GURBUZ, Ömer Faruk ALARSLAN

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Katılan Organik Asitlerin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Adem KAYA, Çimen SARI