Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de faizsiz bankacilik sektörünün son 10 yili ve beklentiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

1983 yılından itibaren önce Özel Finans Kurumları adıyla Türkiye gündemine giren Katılım Bankaları, finansal sektör içinde yavaş da olsa giderek ağırlıklarını hissettirmektedir. Yaklaşık 30 yıllık süreç içinde ekonomik ve sosyal yapıda çok önemli fonksiyonlar ifa ettikleri, ülke ekonomisine olan katkıları, kuruluşlarında beklenen pragmatik hedeflerin çok ötesine geçtikleri görülmektedir. Körfez fonlarının ülkemize çekilmesi ve atıl fonların ekonomiye kazandırılması şeklinde özetleyebileceğimiz pragmatik gerekçelerle hayata geçirilen bu sistem, uygulanmaya konulduktan sonra toplumsal bir ihtiyaca ne denli bir cevap oluşturduğu da görülmüştür. Katılım Bankalarının ulaştıkları başarı performansının istenilen seviyeye ulaşmadığı ve sahip olunan potansiyelden çok uzakta kalındığı da bir gerçektir. Yurtiçi kaynakları bankacılık sektörüne kazandırmakta başarılı olmalarına rağmen istenilen seviyelerde yurtdışı kaynağı ülkemize çekemeyen Katılım Bankaları, faaliyete geçtikleri dönemden bu güne çok önemli mesafeler kat etmekle birlikte, kendilerini iyi tanıtamadıklarını, hak ettikleri ilgiyi göremediklerini söyleyebiliriz. Bankacılık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarının bir kısmının bünyelerinde faizsiz bankacılık birimi kurmaları, bu sistemin potansiyelinin ve

Özet İngilizce :

Participation Banks which entered the Turkey’s agenda first under the name of Private Financial Institutions since 1983, are felt their weights within the financial sector albeit slowly. It is seen that they perform a very important function with nearly 30 years of economic and social structures in the process, their contribution to the country's economy pass far beyond the pragmatic goals at their foundation. After being implemented it has seen that how much a necessity is this system which has been implemented for pragmatic reasons such as taking the Gulf funds to our country and bringing the idle funds in to the economy, as an answer to a social need. However it is a fact that the achieved success performances of the Participation Banks haven’t reached the desired level and it has stayed so far from the owned potential. It can be told that although the Participation Banks which pass through significant progress since they have started to take action to this day however they couldn’t introduce themselves very well, they couldn’t meet the attention they deserve, are successful at bringing the domestic resources in to the banking sector while they couldn’t bring the desired levels of foreign sources to our country. Establishment of interest-free banking units in bodies of some of the world's leading organizations in the field of banking is important for demonstrating

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :