Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ekonomik büyüme ve istihdam ilişkisi: istihdam yaratmayan büyüme olgusunun geçerliliği

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Görüntülenme :
571
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin ekonomik anlamdaki başarı ve güçlerinin en önemli göstergelerinin başında ekonomik büyüme gelmektedir. Ekonomik açıdan büyüyen bir ülkede istihdam edilenlerin sayısında da bir artış olması beklenmektedir. Fakat son yıllarda gerçekleşen ekonomik büyümenin, beraberinde istihdam artışı meydana getirmediği gözlenmektedir. İstihdam yaratmayan büyüme olarak adlandırılan bu süreç içerisinde aynı zamanda işsizlik oranları da artış göstermektedir. Beklentinin aksi yönünde ortaya çıkan bu gelişmeler, iktisatçılar arasında yoğun bir tartışma alanı bulmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyüme ile istihdam ilişkisi ele alınmakta ve istihdam yaratmayan büyüme olgusu Türkiye açısından incelenmektedir. Bu kapsamda hesaplanan istihdam esneklikleri ve eşikleri vasıtasıyla istihdam yaratmayan büyümenin Türkiye için geçerliliği sebepleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Sonuç olarak çalışmada 1993, 2000, 2002, 2003 ve 2004 yılları istihdamsız büyüme yılları olarak tespit edilmekte ve bunun en önemli nedeninin de işgücü verimliliğindeki artış olduğu ortaya koyulmaktadır.

Özet İngilizce :

Economic growth constitutes the leading factor that indicates the economic success and power of the countries. It is expected to be an increase in the number of employed persons when country grows economically. But in recent years, it is observed that the economic growth doesn’t make an increase in employment. In the process which is called “jobless growth” unemployment rates also rise at the same time. These developments contrary to the expectations create an intense debate among economists. In this study, first the relationship between economic growth and employment is tackled and then the phenomenon of jobless growth is investigated in Turkey. In this regard, the validity of jobless growth is evaluated with the reasons for Turkey through calculated employment elasticities and thresholds. As a result, the years of 1993, 2000, 2002, 2003 and 2004 are identified as the years of the jobless growth in this study and the increase in labor productivity is put as the main reason of this issue.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :