Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal sermayenin akrabalik, hemşehrilik ve güven ile ilişkisi: konya sanayi işletmeleri örneği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Gündelik hayatın, bireysel ve kurumsal ilişkilerin, üzerine inşa edildiği güven, son yıllarda sosyal bilimcilerin ilgisini çeken bir konu olmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğunun kentlerde yerleşmesi, insanın giderek daha heterojen bir sosyal dokunun parçası olması, belirsizliklerin, modern ilgisizliklerin ve güvensizliklerin şekillendirdiği bir yaşama biçimi, “güven” konusunu sosyal ilişkiler ağının bir tutkalı olarak gündemimize yerleştirmiştir. Öte yandan, ekonomik gelişmenin temeli ekonomik sermaye olduğu gibi, toplumsal gelişimimizin temeli de bir sosyal sermaye öğesi olarak güvendir. Bu araştırmada, Konya’daki aile işletmelerinde, akrabalık ve hemşerilik ilişkilerinin güven düzeyi, bu ilişkilerin işletmenin kurumsallaşabilmesinin önünde bir engel oluşturup oluşturmadığı, işletmedeki işlerin sürdürülmesinde ne derece bir motivasyon faktörü olduğu gibi hususlar incelenmiştir. Ayrıca akrabalık ve hemşerilik ilişkilerinin ticaret ve sanayi sektörleri açısından nasıl bir farklılık gösterdiği de analizde yer almıştır.

Özet İngilizce :

Trust, which has been built on everyday life, individual and corporate affairs, is an issue attracting the attention of social scientists in recent years. The vast majority of the population in urban settlements, the social fabric of people to be part of an increasingly heterogeneous, uncertainties, and the way of life which was shaped by lack of interest in a civilized way mistrust placed the trust as an adhesive to network of social relations on our agenda. On the other hand, the foundation of economic development is economic capital thus social capital is a social element in our development as a foundation of trust. In this study, the level of trust in relationships of kinship and fellowship in family businesses of Konya was examined. Moreover whether this situation posed an obstacle during institutionalisation of the business relationships or not and maintaining jobs in the enterprise and how to be a motivational factor of this situation are issues to be examined. In addition, how relations of kinship and fellowship differ in terms of trade and industrial sectors took place in the analysis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :