Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde neoliberal ahlakî paradigmanın felsefî temelleri

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme, felsefe, kapitalizm ve ahlak ilişkisi çerçevesinde daha önceden ortaya konan görüşlerin analizini yapmak ve günümüz insanının beklentileri ışığında toplumsal alanda yaşanan değişimleri irdelemektir. Bu bağlamda küreselleşmenin, kapitalizm ile ilişkisini kurarak küreselleşmenin doğuracağı değer yargılarının insanlık üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmaktır.

Özet İngilizce :

Globalization, philosophy and ethics within the framework of capitalism views already put forward in the light of the expectations of contemporary man to analyze and examine the changes in the social field. In this context of globalization, capitalism and establishing the relationship between positive and negative effects of globalization on humanity doğuracağı discuss value judgments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :