Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global dinamikler ve öğretmen kültürünün dönüşümü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
TODAİE1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, program değişikliğinin, bir ilköğretim okulunun örgütsel kültürü üzerindeki göstergelerini, öğretmen algıları çerçevesinde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, öğretmenlerin mesleklerinin değişen doğası ve yapısına ne gibi anlamlar yüklediklerini tespit etmek amacıyla Ankara'da bir ilköğretim okulunun örgütsel kültürü olgubilim deseni kullanılarak incelenmiştir Veriler, program değişikliğinin öğretmenler için ne anlama geldiğini anlamak ve bunun örgüt kültürü üzerindeki göstergelerini bulmak amacıyla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış yüz yüze öğretmen görüşmelerinden oluşmaktadır. İlk olarak, bulgular öğretmenlerin her ne kadar değişimi ilk aşamada bir tehdit olarak algılasalar da, daha sonraki aşamalarda program değişikliğini onayladıklarını ifade ettiklerini ve sonradan ona uygun değerler ve inançlar edinmiş olduklarını göstermiştir. Fakat uygulamayla ilgili anlam ve algılarına bakıldığında, uygulamanın önündeki engellerin bu değer ve inançlardan daha belirleyici olduğu ifade edilebilir. Öğretmenlerin değişen programları uygulamada, fiziki sınırlılıklar ve yetersiz hizmet içi eğitim gibi dışsal engellerle karşılaştıkları ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğretmenlerin sınıf dışı meslek yaşamlarında da, özellikle ders planlaması ve hazırlığı ve öğretmenler arası işbirliği gibi konularda değişim yaşandığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the manifestations of curriculum change on organizational culture of a primary school, with a specific focus on the culture of teachers. In this study, phenomenological design was used to investigate what meanings teachers attached to the changing nature and structure of their work, through the examination of the organizational culture of one primary school located in Ankara. Data were collected through face-to-face semi-structured teacher interviews aiming to find out the meaning of curriculum change and its manifestations on teacher culture for them. Findings revealed that although teachers perceived the change as a threat at the initiation process due to their experiencing lack of choice, they later expressed approval of the values and beliefs of the constructivist curriculum. However, when their meanings and perceptions regarding implementation are examined, it seems that the constraints regarding implementation are more decisive than these values and beliefs. Besides, it was found that teachers mostly defined factors outside them as constraints to their implementation of the curriculum, such as physical limitations or insufficient in-service training. Finally, findings showed that the working lives of teachers outside the classroom manifested change especially in aspects like lesson planning and preparation, and cooperation among teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :