Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Emek din ilişkisi ve kültür: siniftan cemaate

Yazarlar :
Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, kapitalizmin çoğul yapısı içinde emek/din ilişkisinin ortaya çıkardığı “kültür” sorununu ele almaktadır. Weber’in Protestan Etik ve Kapitalizm’in Ruhu kitabında burjuva etiğini Kilise etiğinin ve proleteri de “münzevî”nin yerine ikame eden bir “dönüşüm” imâsı bulunmaktadır. Bu yargıya göre burjuva (Protestan) Hristiyanî bir öz taşımakta ve sınıf karakteri ile davranırken bile “dinî” tavırlar göstermektedir. Marks’ın işçi sınıfını burjuva sınıfına karşı konumlaması, proleteryanın “insanlığın kurtuluşunun” öncüsü olacağı varsayımına göre teorilendirilmişti. Ancak kapitalizmin kendi üretici güçlerini (proleterlerini) çeşitlemesi ve farklı ülkelerde farklı kapitalizmlerin ortaya çıkışı işçi sınıfının “tarihsel rolünü” zayıflatmıştır. İslam- kapitalizm ilişkisinin çatışmalı doğasına rağmen Müslüman- Kapitalizm ilişkilerinin kurulduğu bir reel dünya bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article focuses on “cılture” problematic which labour/religion relationship reveals in pluralistic capitalist structure. There is an implication of transformation which substitutes bourgeouis ethics to church ethic and proleteriat to solitary in Wbere’s Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. According to this pattern bourgeois (Protestant) has a basis of Christianity an shows religious traits while they even behave class characteristics. Marx’s locating working class against bourgeois class was theorized according to hypothesis of proletariat’s being Pioneer of human kind’s salvation. However capitalism’s variation of its own productive power (proletariat) and emergence of different capitalisms in different countries weaken the historical role of working class. Despite the conflictive nature of Islam and Capitalism, there is a real world in which Muslim-Capitalism relations were constituted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :