Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asgari ve ortalama ücret üzerindeki kamusal yüklerin incelenmesi: türkiye ve bazi avrupa birliği ülkeleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Ücretlilerin toplumdaki diğer kesimlere nazaran daha yüksek vergi yükü ile karşı karşıya kaldıkları gerek ülkemizde gerekse Avrupa Birliği ülkelerinde resmi istatistikler yoluyla doğrulanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği’nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizde, devletin ücretliye ve işverene gerçek anlamda ne kadarlık bir yük getirdiğini belirlemek önem arz etmektedir. Çalışmada, asgari ve ortalama ücret temelinde en az geçim indirimi, ayırma kuramı, gelir vergisi tarifesi, vergilendirme yöntemleri, gelir vergisi istisnaları ile sosyal güvenlik prim oranları ve matrahları gibi kamusal yükü belirleyen unsurlar değerlendirilerek, İngiltere, Almanya, İspanya ve Romanya’da asgari ve ortalama ücret seviyelerinde kamusal yükler ve belirleyici unsurlar hakkında değerlendirmeler

Özet İngilizce :

Wage earners faced higher tax burden than other segments of society, confirmed by official statistics, both in Turkey and European Union Countries. Howewer, it is important to determine how much of tax wedge in our country, compared with developed and developing countries of European Union. In this study, each determinant of the tax wedges such as, a minimum subsistence allowance, separation theory, the income tax rate, taxation methods, exceptions, income tax and social security contribution rates and bases are evaluated. In addition to assessments were made by tax wedges and determinant factors on the minimum and average wage levels at United Kingdom, Germany, Spain and Romania. Basic argument, reached from cross-country comparisons, is that tax wedge in developed countries is become more subjective depending on employee’s personal and family situation and level of wages.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :