Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6356 sayili sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile ilgili bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü2
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Sürekli değişen, gelişen ve küreselleşen bir dünyanın içerisinde bulunuyoruz. Şüphesiz ki bu değişim ve dönüşüm insanlar arasındaki ilişkileri de etkilemektedir. Bu ilişkilerimizi düzenleyen yazılı kural ve kanunlarımız zaman içerisinde bu sürekli değişim ve dönüşüme ayak uyduramıyor ve dolayısı ile yeniden düzenlenmek zorunda kalıyorlar. Çalışma hayatına ilişkin işçi ve işveren arasındaki ilişkiler de zamanla değişmiştir. Ancak son 30 yıldan beri yürürlükte olan sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu artık bu değişime cevap veremez duruma geldiğinden bazı gerekli değişikliklerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası kurum ve kuruluşların (AB ve ILO) norm ve şartlarına da uygun bir hukuk sistemimizin olması gereği bazı düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu düzenleme ile bu anlamda bir çok olumlu adımın atıldığını belirtmekte yarar vardır. Buna rağmen bazı alanlarda eleştirilebilecek yönlerinin olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ancak uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek olan bazı aksama ve eksikliklerin ise çıkarılabilecek kanun, tüzük ve yönetmelikler ile çözülebileceği düşünülmektedir. Bu makalede yeni yasanın getirdiği temel bazı değişiklikler genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Özet İngilizce :

We are living in a world which is continuously, developing and becoming global changing. Without doubt, these changing and transformations affect relations among people. These written rules and laws which arrange our relations lag behind concerned with these should be revised again. The relations between employers and employees have also changed in time but since the Act on Trade Unions an Collective Bargaining which has been in effect for 30 years can’t meet these changings, some necessary revisions have been inevitable. On the other hand, the fact that Turkish Republic has to obey the norms of European Union Social Act and International Labour Organisation which are International Organisations to which Turkey is bound has made some revisions inevitable. It is useful to mention that lots of positive steps have been taken, in this meaning, by means of this revision. In spite of this, it is also necessary to express that there are some possible criticisms in some sections. But, it is thought that some problems and short comings will be able to be solved during the duration of practice by means of codes and regulations. In this article, some essential changings on the new Act have been evaluated generally.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :