Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzlukla mücadele olgusu ve türkiye açısından bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak gelişmiş ülkeleri yakalamaları ekonomik büyüme performanslarına bağlıdır. Yolsuzluk, ekonomik büyümeyi ve sosyal yapıyı zayıflatmakta olduğundan söz konusu ülkelerde yolsuzluğu önlemek son derece önemlidir. Yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde zararlı etkileri, yolsuzlukla mücadelede sürekli ve bilinçli stratejilere ihtiyaç göstermektedir. Bu çalışmada, Türkiye deneyimi ile gelişmekte olan bazı ülkelerin deneyimleri yolsuzluk stratejileri açısından karşılaştırılmış ve Türkiye’nin yolsuzlukları önlemede daha çok yol alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

Economic convergence between developed and developing countries depends on the economic growth performance of the latter. It is important to prevent corruption in developing countries because corruption undermines the economic growth and the social structure of these countries. Since the corruption has detrimental effects on economic growth, combating corruption is needed on the basis of continous and conscious strategies. In this study, some developing country experiences are compared with the Turkish experience in terms of the corruption strategies and it is concluded that Turkey has a lot to do in curbing corruption.  

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :