Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 25 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı sermaye akımları ve ekonomik büyüme: bir literatür çalışması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı sermaye akımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştıran çok sayıda ampirik çalışma yapılmıştır. Bu literatür çalışmasında ise, yabancı doğrudan yatırımlar konusuna özel bir ağırlık verilmek suretiyle, yabancı sermaye akımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri konusunda yapılmış bazı seçilmiş ampirik çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların incelenmesiyle ortaya çıkan en önemli bulgu, kullanılan yöntemlerin ve ele alınan dönemlerin farklılığı nedeniyle çalışma sonuçlarının büyük ölçüde farklılık gösterdiğidir. Bununla birlikte, yabancı doğrudan yatırımların diğer sermaye akımı çeşitlerine göre, ekonomik büyüme ile pozitif ve güçlü bir ilişki içinde bulunduğu yönünde ortak bulgular sözkonusudur.

Özet İngilizce :

A large number of empirical studies have been devoted to the effects of the foreign capital flows on economic growth in developing countries. This survey intends to review some selected empirical studies on the growth effects of capital flows with a special attention given to foreign direct investment. One of the important results obtained from this literature survey is that the findings of many researches have largely been controversial due to the different empirical approaches and the time periods used in them. Hovewer, a general tendency found in the literature that foreign direct investments compared to other types of capital flows, are positively and more strongly correlated with economic growth.

 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :